1. Profiel bepalen

Voor de zorgvuldige bepaling van uw persoonlijk risicoprofiel dient u de volgende 8 vragen naar waarheid te beantwoorden. Deze methode van bepaling van het risicoprofiel is ontwikkeld door Legal & General in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen.

2. Resultaten

Bezig met berekenen...
Je aanvraag is verstuurd. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor een afspraak.

Afspraak maken?

Wil je meer weten of een toelichting bij onderstaande resultaten? Maak dan een vrijblijvende afspraak met HENDRIKS VERZEKERINGEN.

Jouw risicoprofiel

{{rp.group}} - {{rp.title}}

Punten: {{rp.points}}
Verwacht rendement: {{rp.expectedReturn}}

Toelichting:
{{rp.description}}

Let op: je maximale risicoprofiel

Omdat u vraag 8 met "Nee" beantwoordt heeft, mag uw risicoprofiel nooit risicovoller zijn dan:

{{rp.group}} - {{rp.title}}

Punten: {{rp.points}}
Verwacht rendement: {{rp.expectedReturn}}

Toelichting:
{{rp.description}}

Het risicoprofiel dat wordt bepaald is geen (persoonlijk) advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door u directe of indirect te lijden schade als gevolg van het gebruik van dit profiel. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van beschikbare informatie.

Bron: Prognoserendementen worden vastgesteld door IRIS B.V., Institute for Resaerch and Investment Services. IRIS B.V. is het researchinstituut van de Rabobank en de Robeco Groep.

De berekening kon niet worden uitgevoerd.