1. Uitgangspunten

Jaarruimte berekenen

Heb je te weinig pensioen opgebouwd en dus een pensioentekort? Dan kun je gebruik maken van een fiscale jaarruimte. Met deze rekenmodule bereken je hoeveel betaalde lijfrentepremies en/of inleg je maximaal mag aftrekken in je belastingaangifte.

Waarmee wordt er gerekend?


2. Inkomsten

Zie belastingaangifte.
Alleen voor IB-ondernemers die een fiscale oudedagsreserve op de balans van een eenmanszaak of vof aanhouden. Dit is de de extra reservering die je denkt te gaan maken of hebt gemaakt.
Als je een deel of je gehele FOR reservering laat vrijvallen zijn er 2 mogelijkheden. Het bedrag afstorten in een lijfrente of niet. Vul hier alleen het bedrag in welke niet is afgestort in een lijfrente.
Als je een deel of je gehele FOR reservering laat vrijvallen zijn er 2 mogelijkheden. Het bedrag afstorten in een lijfrente of niet. Vul hier alleen het bedrag in welke is afgestort in een lijfrente.
Neem het totaalbedrag over van uw aangifte bij 'Inkomsten uit loondienst in Nederland' en bij 'Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst waarover geen loonheffing werd ingehouden'.
Neem het totaalbedrag over van uw aangifte bij 'Inkomsten uit loondienst in het buitenland' en 'Buitenlands pensioen en uitkeringen'.
Neem het bedrag over van uw aangifte bij 'Inkomsten uit overig werk (niet in loondienst)'.
Neem het bedrag over van uw aangifte bij 'Pensioen en andere uitkeringen'.
Neem het bedrag over van uw aangifte bij 'Inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen aan een eigen bv of een onderneming van een fiscale partner'.
Neem het bedrag over van uw aangifte bij 'Partneralimentatie'.
Let op! Vul dit alleen in als u geen aangifte heeft gedaan via Mijn Belastingdienst, maar op een andere manier. Neem hiervoor het bedrag over van uw aangifte bij 'Totaal periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan'.
Neem het bedrag over van uw aangifte bij 'Totaal reisaftrek openbaar vervoer'.
De Factor A kun je terugvinden op je Uniform Pensioen Overzicht.

3. Resultaten

Bezig met berekenen...
Je aanvraag is verstuurd. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor een afspraak.

Afspraak maken?

Wil je meer weten of een toelichting bij deze resultaten? Maak dan een vrijblijvende afspraak met Comlac.

Resultaat
Jaarruimte voor {{request.year}}

€ {{results.Jaarruimte | number:2}}

De berekening kon niet worden uitgevoerd.

Ingevoerde gegevens
Over welk jaar wilt u de jaarruimte berekenen?{{request.year}} 
Geboortedatum{{request.birthDate | date:'dd-MM-yyyy'}} 
Deed u over {{request.year - 1}} aangifte als ondernemer?{{request.isEntrepreneur ? 'Ja' : 'Nee'}} 
Winst uit onderneming in {{request.year - 1}} voor ondernemersaftrek€ {{request.winstUitOndernemingVoorOndernemersaftrek | number:2}} 
Toename oudedagsreserve (FOR) in {{request.year - 1}}€ {{request.toenameFOR | number:2}} 
Afname FOR (excl. Omzetting in lijfrente) in {{request.year - 1}}€ {{request.afnameFOR | number:2}} 
Bedrag FOR omgezet naar lijfrente in {{request.year}}€ {{request.bedragFOROmgezetNaarLijfrente | number:2}} 
Inkomen uit loondienst in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomenUitLoondienst | number:2}} 
Buitenlandse inkomsten in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomstenBuitenlands | number:2}} 
Inkomsten uit overig werk in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomstenOverigWerk | number:2}} 
Inkomsten uit uitkeringen en afkoopsommen in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomstenUitkeringenEnAfkoopsommen | number:2}} 
Inkomsten uit ter beschikking gesteld vermogen in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomstenTerBeschikkingGesteldVermogen | number:2}} 
Inkomsten uit alimentatie in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomstenAlimentatie | number:2}} 
Inkomsten uit periodieke uitkeringen in {{request.year - 1}}€ {{request.inkomstenPeriodiekeUitkeringen | number:2}} 
Reisaftrek in {{request.year - 1}}€ {{request.reisaftrek | number:2}} 
Factor A€ {{request.factorA | number:2}} 
  
De berekening en informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies. Raadpleeg voor een financieel advies altijd een adviseur met een Wft-vergunning.
Comlac aanvaart geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen op basis van deze berekening en/of informatie.